Bjørg Johansen
Praksis for Psykoterapi og Stressbehandling

Skydebanevej 7, 4700 Næstved

Om Touching Dialogue Terapi

OM Touching Dialogue Terapi (TD)

TD er en kropsterapi, som støtter klientens proces til selvrealisation gennem fysisk berøring og nærvær.

Det er en lille, relativ ukendt kropsterapi, der er designet til at være et supplement til klassisk samtaleterapi og den har til formål at kommunikere med de ubevidste og ikke-sproglige lag af mennesket, som har brug for kontakt og tillid for at forandre sig.

TD er hverken massage eller healing og foregår fuldt påklædt med klienten på en briks. Det er en nænsom og omsorgsfuld berøring, der kan give plads til ro og fordybelse eller reaktion og samtale alt afhængig af, hvad processen handler om og klienten har brug for.
 

TD kan med fordel bruges ved alle former for stresstilstande eller i situationer, hvor klienten har svært ved at rumme og acceptere de vilkår han eller hun har nu og her for at leve sit liv.

TD kan skabe ro, hvor der uro og angst og liv, hvor der stilstand og dødt.  Nøgleordet er tillid.  

TD blev grundlagt af David Kirk-Campbell i New York i 1980’erne. David, som er Rolfer og gestaltterapeut, flyttede siden til Danmark, hvor han var leder af Gestaltterapeutisk Institut, som jeg er uddannet fra. 


Sideløbende med sit arbejde på Gestaltterapeutisk Institut, uddannede David også TD-terapeuter, heriblandt Stefan Green Meinel, som nu, efter David er gået på pension, er den eneste, der uddanner terapeuter i TD. Uddannelsen som TD-terapeut er en 1-årig efteruddannelse for psykoterapeuter. Jeg blev certificeret TD Terapeut i november 2020. Læs mere om uddannelsen og terapiformen her: https://touching-dialogue.dk/

Jeg tilbyder TD i mine terapilokaler i Stenbæksholm lidt uden for Næstved.  Vi vil først samtale om emnet for terapien. Her har du som klient mulighed for at udforske og udtrykke dine længsler og ønsker for positiv forandring i dit liv. 


Jeg vil også forberede dig på selve TD-forløbet, så du er klar over, hvad der kommer til at foregå.


TD foregår på en briks. Du er fuldt påklædt og ligger på maven under hele sessionen. 


Jeg vil først bruge tid på at lægge dig tilrette med forskellige puder og evt. et tæppe. Herefter foregår fordybelsen med mine hænder på din ryg. Jeg guider dig en smule undervejs, men det meste af sessionen foregår uden ord. 


Din tid på briksen kan du bruge til et omsorgsfuldt frikvarter fra hverdagens præstationer og pres eller du kan gå opdagelse i dine indre sansninger, fornemmelser, billeder, tanker og hvad der ellers vil dukke op undervejs. 


Vi afslutter sessionen med en samtale om din oplevelse på briksen og tilstand her og nu. 


Bjørg Johansen

+45 60 19 92 17