Bjørg Johansen 
Praksis for Gestaltterapi og Stressbehandling

Skydebanevej 7, 4700 Næstved


Om at arbejde gestaltterapeutisk

Gestaltterapi er en eksistentiel, eksperimenterende og oplevelsesorienteret psykoterapi, grundlagt af Fritz og Laura Perls i perioden 1930-1970. Gestaltterapien er optaget af, hvordan vi som mennesker er i kontakt med os selv og vores omgivelser.

I terapien trænes din opmærksomhed på at orientere dig i, hvordan du regulerer dig selv, som biologisk, socialt, psykologisk og åndeligt væsen i samarbejde med omgivelserne. Ofte er det denne selvreguleringsproces, som ikke forløber optimalt, siden du opsøger terapi.

Gestaltterapien tager udgangspunkt i din situation, her og nu og kan tilbyde at støtte dig,  indtil du gennem oplevelser og erfaringer i terapien, lærer at støtte dig selv.

En af gestaltterapiens antagelser er “den paradoksale teori om forandring”, som går ud på at et menneske først for alvor forandrer sig, når det bliver, hvad det allerede er, dvs. på et eksistentielt niveau bliver sig sit væsen, sine værdier, ressourcer og begrænsninger bevidst og tager ansvar for det.

Målet med terapien er dermed at hjælpe dig til at vove at blive opmærksom på, hvem du er og også være hvem du er sammen med andre.

Dette er nemmere sagt end gjort og dermed tilbyder gestaltterapien støtte i en proces, som kan vare resten af livet.  

I følge Fritz Perls går vores livsenergi kun igennem de dele af vores personlighed, som vi identificerer os med. Så længe livsenergien ledes udenom sanserne og musklerne og i stedet går igennem vores fantasiliv, som vi fejlagtigt tror er virkeligheden, indskrænkes vores livsenergi.

Derfor har kroppen og de sansninger, der er forbundet til den, en meget central plads i gestaltterapien. Den er vores forbindelse til virkeligheden, da det er gennem den, vi sanser os selv og den virkelige verden omkring os. 

En af gestaltterapiens teknikker er “stolearbejde”, som er en vej til at bearbejde indre eller ydre spændingstilstande eller konflikter. Stolene repræsenterer en materialisering af dele af dit indre liv eller dine relationer. Arbejdet er en eksperimenterende undersøgelse af, hvad der sker med dig, når du mærker de forskellige elementer ved at sidde på de forskellige stole. Gennem stolearbejdet kan du integrere ubevidste sider af sin personlighed eller opdage nye perspektiver på stivnede eller konfliktfyldte tilstande.

Vores nattelige drømme er et andet sted, hvorfra vi kan hente ubevidst stof eller skyggemateriale. Her tilbyder gestaltterapien også en kraftfuld metode til at integrere uopdagede sider af dig, som efterfølgende kan være til rådighed i din livsudfoldelse. 

Gestaltterapi kan praktiseres, som individuel terapi, hvor det kun er dig og terapeuten, der er til stede, som parterapi, hvor du kommer med en partner eller med en anden vigtig person i dit liv, eller som individuel terapi i en gruppe. 

I gruppeterapi er gruppens funktion først og fremmest at repræsentere de omgivelser, som er et vilkår for vores eksistens, men også at være vidne til dét, der sker med dig i den terapeutiske proces. Dette kan forstærke din mulighed for at integrere dine opdagelser. Desuden kan dynamikken i gruppen levere en inspiration til dit arbejde med dig selv, som ikke kan opnås i individuel terapi uden gruppens tilstedeværelse. 

Bjørg Johansen

+45 60 19 92 17