Bjørg Johansen 
Praksis for Psykoterapi og Stressbehandling

Skydebanevej 7, 4700 Næstved


Om Gestaltterapi

Gestaltterapi er en eksistentiel, eksperimenterende og oplevelsesorienteret psykoterapi, grundlagt af Fritz og Laura Perls i perioden 1930-1970. Gestaltterapien er optaget af, hvordan vi som mennesker er i kontakt med os selv og vores omgivelser.

I terapien trænes klientens opmærksomhed på at orientere sig i, hvordan han/hun regulerer sig selv, som biologisk, socialt, psykologisk og åndeligt væsen i samarbejde med omgivelserne. Ofte er det denne selvreguleringsproces, som ikke forløber optimalt, siden klienten opsøger terapi.

Gestaltterapien tager udgangspunkt i klientens situation, her og nu og kan tilbyde at støtte klienten,  indtil han/hun gennem oplevelser og erfaringer i terapien, lærer at støtte sig selv.

En af gestaltterapiens antagelser er “den paradoksale teori om forandring”, som går ud på at et menneske først for alvor forandrer sig, når det bliver, hvad det allerede er, dvs. på et eksistentielt niveau bliver sig sit væsen, sine værdier, ressourcer og begrænsninger bevidst og tager ansvar for det.

Målet med terapien er dermed at hjælpe klienten til at vove at blive opmærksom på, hvem han/hun er og også være hvem han/hun er sammen med andre.

Dette er nemmere sagt end gjort og dermed tilbyder gestaltterapien støtte i en proces, som kan vare resten af livet.  

I følge Fritz Perls går vores livsenergi kun igennem de dele af vores personlighed, som vi identificerer os med. Så længe livsenergien ledes udenom sanserne og musklerne og i stedet går igennem vores fantasiliv, som vi fejlagtigt tror er virkeligheden, indskrænkes vores livsenergi.

Derfor har kroppen og de sansninger, der er forbundet til den, en meget central plads i gestaltterapien. Den er vores forbindelse til virkeligheden, da det er gennem den, vi sanser os selv og den virkelige verden omkring os. 

En af gestaltterapiens teknikker er “stolearbejde”, som er en vej til at bearbejde indre eller ydre spændingstilstande eller konflikter. Stolene repræsenterer en materialisering af dele af personens indre liv eller relationer. Arbejdet er en eksperimenterende undersøgelse af, hvad der sker med klienten, når han/hun mærker de forskellige elementer ved at sidde på de forskellige stole. Gennem stolearbejdet kan klienten integrere ubevidste sider af sin personlighed eller opdage nye perspektiver på stivnede eller konfliktfyldte tilstande.

Vores nattelige drømme er et andet sted, hvorfra vi kan hente ubevidst stof eller skyggemateriale. Her tilbyder gestaltterapien også en kraftfuld metode til at integrere uopdagede sider af klienten, som efterfølgende kan være til rådighed i klientens livsudfoldelse. 

Gestaltterapi kan praktiseres, som individuel terapi, hvor det kun er klienten og terapeuten, der er til stede, som parterapi, eller som individuel terapi i en gruppe.

I gruppeterapi er gruppens funktion først og fremmest at repræsentere de omgivelser, som er et vilkår for vores eksistens, men også at være vidne til dét, der sker med klienten i den terapeutiske proces. Dette kan forstærke klientens mulighed for at integrere sine opdagelser. Desuden kan dynamikken i gruppen levere en inspiration til den enkelte klients arbejde, som vedkommende ikke kan opnå i individuel terapi uden gruppens tilstedeværelse. 

Bjørg Johansen

+45 60 19 92 17