Bjørg Johansen
Praksis for Gestaltterapi og Stressbehandling

Skydebanevej 7, 4700 Næstved


Gestaltterapeutisk Drømmegruppe i København 

Forløbet består af:

1 introducerende individuel session á 1 time (gratis)
3 gruppesessioner á 3-5 timer afhængig af gruppestørrelsen 

Pris kr. 1.800,-

Gruppestørrelse: 3-4 deltagere

Datoer for gruppesessioner:
Lørdag d. 24. april kl. 11.00-15.00
Lørdag d. 29. maj kl. 11.00-15.00
Lørdag d. 26. juni kl. 11.00-15.00

Om Gestaltterapeutisk drømmearbejde:

Gestaltterapeutisk drømmearbejde er en vej til at gå udenom vores vilje og bevidsthed, for at nå frem til dybere og visere lag i det ubevidste.  

Drømmene er en vej til at nærme os vores skyggesider,  blive opmærksomme på det, vi er bange for og på vore iboende ressourcer. Gennem drømmearbejdet kan vi transformere vores opfattelse af os selv og vores omverden, så vi får mere ud af vores tilværelse og livet i det hele taget.

Vi arbejder ud fra to hypoteser:
1. At alle elementer i drømmen, kan være personlighedsmæssige dele af drømmeren.
2. At drømmen har et budskab til drømmeren, dvs. et budskab fra-mit-selv-til-mig

Det gestalterapeutiske drømmearbejde er oplevelsesorienteret. Det betyder, at det er drømmeren, der gennem oplevelser i arbejdet, fortolker drømmens symboler og budskab. Terapeuten er drømmerens assistent, som leder arbejdet og bidrager til at drømmeren får så tydelig og så detaljeret en oplevelse af drømmen, som muligt.

Om gruppensessionerne:
I en drømmegruppe, skiftes deltagerne til at arbejde med deres drømme. Omend drømmene er personlige udtryk, så er de også adgangen til det fællesmenneskelige. De erfaringer og temaer, der arbejdes med i drømmene, kan derfor berøre de andre i gruppen, som på sidelinien vil "arbejde med" . Dermed arbejder vi  "for hinanden" i en drømmegruppe og skaber værdi ved at være indlevende vidner til hinandens arbejde.  

Ved hver gruppesession afklares det i den indledende runde, hvem der har drømme med, som de gerne vil arbejde med. Det er også muligt at arbejde med aktiv fantasi og symboler.  Efter hvert drømmearbejde, er der feedback fra de andre i gruppen, som kan dele dét som arbejdet vækker af følelser og genkendelse i dem. 

Det tilstræbes at alle i gruppen, får mulighed for at arbejde ved hver gruppesession. Der kan arbejdes med den samme drøm over flere sessioner.

Om (gratis) introducerende individuel session:
Som indgang til drømmegruppen, kommer du til en individuel session, hvor vi kan møde hinanden og jeg kan introducere dig til drømmearbejdet ved at du tager en drøm med, som du gerne vil arbejde med. Herved får du drømmearbejdet at mærke på egen krop og sjæl, så du herefter kan afgøre, om du vil være med i drømmegruppen og arbejde videre med dine drømme. Ønsker du ikke at deltage i gruppen, er denne individuelle session gratis (værdi kr. 750,-)

Du kan læse en kort introduktion til gestaltterapi her.
Du kan læse mere om mig her

Har du spørgsmål til drømmegruppen eller vil du booke en gratis introducerende individuel drømmesession, er du velkommen til at kontakte mig på mail eller telefon. Se herunder. 

Bjørg Johansen

kontakt@bjoerg.dk

+45 60 19 92 17