Bjørg Johansen

Praksis for Psykoterapi og Stressbehandling

Skydebanevej 7, 4700 Næstved
Abel Cathrines Gade 33, 3. tv., 1654 København V.


Individuel terapi 


Har du brug for hjælp?


Med udgangpunkt i gestaltterapiens centrale spørgsmål hjælper jeg dig til at navigere mellem det, du ønsker og det, der holder dig tilbage. Læs mere om gestaltterapi her

Du kan have en aktuel og konkret udfordring, du skal have hjælp til eller et mere generelt ønske om at udfolde dit liv til en højere tilfredshed. 


Individuel terapi kan med fordel kombineres med kropsterapien Touching Dialouge.


Pris kr. 750,- pr. session á 60 min/10. session er gratis

Forsamtale á 20 min kr. 250,-  

Kropsterapi


Touching Dialogue er en kropsterapi, som nænsomt støtter klientens proces til selvrealisation gennem fysisk berøring og nærvær.

Terapien er meget velegnet som supplement til almindelig samtaleterapi, eller til mennesker, som har særligt brug for at arbejde med kropslig sansning.  

Terapien foregår på en briks og klienten er fuldt påklædt. 

Læs mere om Touching Dialogue Terapi her

Parterapi


Der skal, som bekendt, "to til tango" og kunsten "at danse sammen gennem livet" er nemmere sagt, end gjort.

Parterapien har til formål at skabe klarhed ved at genoprette tilliden til at hver part har plads til at udtrykke sig, blive hørt og forstået på den ene side og på den anden side at genetablere evnen til at lytte til sin partner.


Pris kr. 1000,- inkl. moms pr. session á 90 min 

Forsamtale á 20 min kr. 250,-  

Stressbehandling


I samarbejde med Stressambasadøren tilbyder jeg et 10 ugers behandlingsforløb, som hjælper dig på rette køl, så du har energi, overblik og retning igen.  

Kontakt mig for mere information om forløbet.

Pris kr. 4.100 inkl. moms

Bjørg Johansen

kontakt@bjoerg.dk

+45 60 19 92 17