Bjørg Johansen

Praksis for Psykoterapi og Stressbehandling

Skydebanevej 7, 4700 Næstved
Abel Cathrines Gade 33, 3. tv., 1654 København V.


Individuel terapi 


Hvad mærker du? Hvad ønsker du? Hvad undgår du?


Med udgangpunkt i gestaltterapiens centrale spørgsmål hjælper jeg dig til at navigere mellem det, du ønsker og det, der holder dig tilbage. Læs mere om gestaltterapi her

Du kan have en aktuel og konkret udfordring, du skal have hjælp til eller et mere generelt ønske om at udfolde dit liv til en højere tilfredshed. 


Individuel terapi kan med fordel kombineres med kropsterapien Touching Dialouge.


Pris kr. 750,- pr. session á 60 min/10. session er gratis

Forsamtale á 20 min kr. 250,-  

Parterapi


Der skal, som bekendt, "to til tango" og kunsten "at danse sammen gennem livet" er nemmere sagt, end gjort.

Gennem mange år i tangomiljøet har jeg set og hørt mange gode intentioner gå til spilde, når kommunikationen mislykkes og mange salige smil på læben, når det lykkes.

Parterapien har til formål at skabe klarhed ved at genoprette tilliden til at hver part har plads til at udtrykke sig, blive hørt og forstået på den ene side og på den anden side at genetablere evnen til at lytte til sin partner.


Pris kr. 1000,- pr. session á 90 min 

Forsamtale á 20 min kr. 250,-  

Grupper 


I efteråret 2020 tilbyder jeg et gruppeforløb over temaet "Du og Jeg".

Forløbet er for mænd og kvinder, der lever alene og gennem personlig udvikling ønsker at skabe ny grobund for at indgå i tætte og trygge kærlighedsrelationer.


Forløbet består af 1 forsamtale, 6 gruppesessioner og 2 individuelle sessioner.


Pris kr. 3.250,-


Læs mere

  

Kropsterapi


Touching Dialogue er en kropsterapi, som nænsomt støtter klientens proces til selvrealisation gennem fysisk berøring og nærvær.

Terapien har til formål at kommunikere med de ubevidste og ikke-sproglige lag af mennesket, som har brug for kontakt og tillid for at forandre sig. 

Terapien foregår på en briks og klienten er fuldt påklædt. 


Jeg er under uddannelse til Touching Dialogue Terapeut hos Stefan Green Meinel og tilbyder i den forbindelse træningssessioner til kr. 375,-

Læs mere om Touching Dialogue Terapi her

Stressbehandling


I samarbejde med Stressambasadøren tilbyder jeg et 10 ugers behandlingsforløb, som hjælper dig på rette køl, så du har energi, overblik og retning igen.  

Kontakt mig for mere information om forløbet.

Pris kr. 4.100 inkl. moms

Bjørg Johansen

kontakt@bjoerg.dk

+45 60 19 92 17