STRESSBEHANDLING

GESTALTTERAPI

TOUCHING DIALOGUE

​Bjørg Johansen, Skydebanevej 7, 4700 Næstved

Gestaltterapi og Sjælesorg


Hvad mærker du? Hvad ønsker du? Hvad undgår du?


Med gestaltterapiens centrale spørgsmål hjælper jeg dig til at navigere mellem det, du ønsker og det, der holder dig tilbage. 

Du kan have en aktuel og konkret udfordring, du skal have hjælp til eller et mere generelt ønske om at udfolde dit liv til en højere tilfredshed. 


Efter behov tilbyder jeg også et rum til sjælesorg; omsorg for sjælen og samtale om eksistens, tro og tvivl. 


Pris kr. 750,- pr. session á 60 min / kr. 3.250,- for 5 sessioner.

Forsamtale á 20 min kr. 250,-  

Stressbehandling


I samarbejde med Stressambasadøren tilbyder jeg et 10 ugers behandlingsforløb, som hjælper dig på rette køl, så du har energi, overblik og retning igen.  

Kontakt mig for mere information om forløbet.

Pris kr. 3.250,- 

Touching Dialogue


Touching Dialogue er en somatisk psykoterapi, som støtter klientens proces til selvrealisation gennem fysisk berøring og nærvær. 

Terapien har til formål at kommunikere med de ubevidste og ikke-sproglige lag af mennesket, som har brug for kontakt og tillid for at forandre sig. 


Jeg er under uddannelse til Touching Dialogue Terapeut hos Stefan Green Meinel og søger i den forbindelse træningsklienter. Det er gratis.

Hvis du er interesseret i at vide mere om Touching Dialogue Terapi og om at være træningsklient, er du velkommen til at kontakte mig via mail eller tlf. 

Bjørg Johansen

kontakt@bjoerg.dk

+45 60 19 92 17